Nové pracovné zošity náboženskej výchovy na školský rok 2017/2018

1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

Tento objednávací formulár bol zriadený na základe odporúčaní KOMISIE PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA, ktorej predsedom je Mons. BERNARD BOBER a na základe zmluvy medzi KATOLÍCKYM PEDAGOGICKÝM A KATECHETICKÝM CENTROM v Levoči a VYDAVATEĽSTVOM DON BOSCO o príprave, výrobe a distribúcii pracovných zošitov náboženskej výchovy pre školský rok 2016/2017.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na nasledujúci rok vylúčilo z edičného plánu pracovné zošity náboženskej výchovy a nebude opäť hradiť nové pracovné zošity na nasledujúci školský rok 2017/2018. Pre zabezpečenie komplexného vyučovania náboženskej výchovy je preto potrebné, aby si ich žiaci, resp. školy kupovali samy.

Cena jedného výtlačku je 1,60 € s DPH.

Záväznú objednávku je možné zasielať priebežne. Informácie o doručení pracovných zošitov nájdete pri vyplňovaní objednávkového formuláru.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NÁJDETE POD OBJEDNÁVKOVÝM FORMULÁROM


Záväzná objednávka

Políčka označené * sú povinné. Správnym vyplnením predídeme zbytočným komplikáciám pri doručení a fakturácii pracovných zošitov.
FAKTURAČNÁ ADRESA

Meno kontaktnej osoby: *


Priezvisko kontaktnej osoby: *


Ulica a číslo domu: *


Obec: *


PSČ: *


Mobilné číslo: *
(v tvare 09xx xxx xxx)
Na uvedené mobilné číslo Vám príde sms správa s termínom doručenia Vašej objednávky a zároveň Vás bude kontaktovať kuriér najneskôr 2 hodiny pred doručením zásielky.

E-mail: *

Na uvedenú e-mailovú adresu Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej objednávky a elektronickú verziu faktúry.

Poznámka:


DODACIA ADRESA (ak je iná ako fakturačná)

Meno kontaktnej osoby:


Priezvisko kontaktnej osoby:


Ulica a číslo domu:


Obec:


PSČ:


Mobilné číslo:
(v tvare 09xx xxx xxx)
Na uvedené mobilné číslo Vám príde sms správa s termínom doručenia Vašej objednávky a zároveň Vás bude kontaktovať kuriér najneskôr 2 hodiny pred doručením zásielky.


TOVAR

Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (gréckokatolícke):  

PLATBA


V prípade, ak nezaevidujeme platbu do 14 dní, objednávka bude stornovaná.


Zásielku Vám pošleme najneskôr do 14 dní od zaevidovania objednávky. Sumu je potrebné uhradiť v hotovosti kuriérovi.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY AJ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA?
Samozrejme, pracovné zošity náboženskej výchovy si môžete objednať aj v priebehu školského roka. Stačí vyplniť objednávkový formulár.

DOKEDY JE NUTNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY NA VAŠOM PORTÁLI, AK ICH CHCEM DORUČIŤ AŽ V SEPTEMBRI?
Ak nemáte prostriedky na úhradu objednávky (nemáte vyzbierané peniaze od žiakov a pod.) alebo nemáte ujasnené počty, koľko žiakov bude chodiť na hodiny náboženstva, je možné objednať si pracovné zošity v priebehu prázdnin, ale aj v septembri, prípadne neskôr. Webstránka a vybavovanie objednávok je k dispozícii počas celého roka a objednávanie nie je nijak obmedzené. Prosíme však, keďže spolupracujeme s kuriérskou spoločnosťou a naše systémy sú previazané, aby ste objednávky, ktoré si prajete doručiť AŽ V SEPTEMBRI, realizovali koncom augusta, prípadne začiatkom septembra. Vzhľadom na objednávkový systém a počet objednávok, ktoré máme, nie je možné objednať pracovné zošity a žiadať oneskorené doručenie (napr. objednanie v júni a doručenie v septembri). Pri doručovaní dodržiavame lehotu 14 dní (pri dobierke od dátumu zrealizovania objednávky a pri platbe prevodom od dátumu evidovania úhrady na našom účte).

MUSÍM SI OBJEDNAŤ PRACOVNÉ ZOŠITY CEZ VÁŠ FORMULÁR ALEBO SI ICH MÔŽEM OBJEDNAŤ AJ CEZ EDIČNÝ PORTÁL?
Pracovné zošity z náboženstva síce boli uverejnené na edičnom portáli, ale Ministerstvo školstva nakoniec rozhodlo o nefinancovaní týchto zošitov a preto objednávky realizované prostredníctvom Edičného portálu nie sú platné. Pracovné zošity z náboženstva si je možné objednať len cez objednávkový formulár uverejnený na stránke www.pracovnyzosit.sk.

MÔŽU PRACOVNÉ ZOŠITY OBJEDNAŤ AJ FARNOSTI ALEBO FYZICKÉ OSOBY?
Pracovné zošity môže objednať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, to znamená, že si ich môže objednať aj farnosť, alebo ktokoľvek iný.

AKÝMI SPÔSOBMI MÔŽEM PLATIŤ ZA PRACOVNÉ ZOŠITY?
Úhrada prebieha buď formou dobierky v hotovosti pri doručení balíka kuriérom. Alebo prevodom do 14 dní od doručenia potvrdzujúceho mailu so sumárom objednávky a informáciami o platbe. Spôsob platby si môžete zvoliť pri realizovaní objednávky. Po zaevidovaní platby Vám bude zaslaný balík s objednanými pracovnými zošitmi a originálom faktúry.

AKÝM SPÔSOBOM DISTRIBUUJETE PRACOVNÉ ZOŠITY?
Pracovné zošity distribuujeme predovšetkým kuriérskou spoločnosťou. Kuriér Vás bude kontaktovať niekoľko hodín vopred v deň dodania zásielky a dohodne si s Vami čas dodania. Aj kvôli tejto koordinácii je potrebné uvádzať telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá balík prevezme.

AKO RÝCHLO VYBAVUJETE OBJEDNÁVKY?
Pri platbe na dobierku Vám bude objednávka doručená do 14 dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom Vám bude objednávka doručená do 14 dní od prijatia platby na náš účet.

MÁME EŠTE STARÉ PRACOVNÉ ZOŠITY. BUDEME ICH MÔCŤ POUŽÍVAŤ AJ NAĎALEJ?
Dňa 10. júna 2015 vydala Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS rozhodnutie o tom, že staré pracovné zošity náboženstva strácajú platnosť. Od školského roku 2015/2016 sú na základných školách k dispozícii nové učebnice náboženstva a staré pracovné zošity s nimi nie sú kompatibilné.

ČO V PRÍPADE, ŽE NÁM ŽIACI NEZAPLATIA VŠETKY PRACOVNÉ ZOŠITY? MÔŽEME ICH VRÁTIŤ?
Obsah nových pracovných zošitov bol schválený na najbližších päť rokov. Preto pracovné zošity, ktoré Vám ostanú, môžete ponúknuť žiakom aj v nasledujúcich školských rokoch.

KDE SI MÔŽEM OBJEDNAŤ METODICKÉ PRÍRUČKY NA VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA?
Metodické príručky na prácu s novými učebnicami a novými pracovnými zošitmi si môžete objednať TU.

DOSTALA SA K NÁM INFORMÁCIA, ŽE UČEBNICE NÁBOŽENSTVA BUDÚ ZATIAĽ LEN PRE PRVÝ STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL. PREČO BY SME SI MALI OBJEDNAŤ PRACOVNÉ ZOŠITY AJ PRE DRUHÝ STUPEŇ?
Pracovné zošity sú koncipované tak, aby boli použiteľné aj bez priamej interakcie s učebnicou. Keďže edičný portál už neponúka staré pracovné zošity, nové pracovné zošity budú aj v prípade chýbajúcich učebníc pomôckou pri vyučovaní náboženstva.

DOSTANÚ UČITELIA/KATECHÉTI PRACOVNÉ ZOŠITY ZADARMO?
Samozrejme, sme si vedomí, že učitelia potrebujú mať takisto materiály, s ktorými budú pracovať. Preto ku každej objednávke (pre školu/farský úrad) budeme posielať jednu sadu pracovných zošitov (1. – 9. ročník) zadarmo. Podmienkou je objednávka minimálne 10 pracovných zošitov z každého ročníka.

GARANTI PRACOVNÝCH ZOŠITOV NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

KOMISIA PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA navrhuje, posudzuje, schvaľuje, osnovy, učebnice, metodické materiály a iné potrebné dokumenty.

KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, N. O. založila Konferencia biskupov Slovenska dňa 14. marca 2005 na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO bolo založené v roku 1994 katolíckou rehoľou Saleziáni dona Bosca na Slovensku na základoch Saleziánskeho katechetického strediska, ktoré sa formovalo v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.