Nové pracovné zošity náboženskej výchovy na školský rok 2015/2016

1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

Tento objednávací formulár bol zriadený na základe odporúčaní KOMISIE PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA, ktorej predsedom je Mons. BERNARD BOBER a na základe zmluvy medzi KATOLÍCKYM PEDAGOGICKÝM A KATECHETICKÝM CENTROM v Levoči a VYDAVATEĽSTVOM DON BOSCO o príprave, výrobe a distribúcii pracovných zošitov náboženskej výchovy pre školský rok 2015/2016.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na nasledujúci rok vylúčilo z edičného plánu doteraz používané pracovné zošity náboženskej výchovy a nebude už hradiť nové pracovné zošity na nasledujúci školský rok 2015/2016. Pre zabezpečenie komplexného vyučovania náboženskej výchovy je preto potrebné, aby si ich žiaci, resp. školy kupovali samy.

Cena jedného výtlačku je 1,50 € s DPH.

Záväznú objednávku je možné zasielať priebežne, na začiatku školského roka však budú prednostne vybavené tie školy, ktoré zaslali svoju objednávku do 11. 7. 2015. Do 30. 9. 2015 budeme zisťovať záujem o pracovné zošity tých škôl, ktoré to nestihli do 11. 7. 2015.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NÁJDETE POD OBJEDNÁVKOVÝM FORMULÁROM


Záväzná objednávka

Políčka označené * sú povinné. Správnym vyplnením predídeme zbytočným komplikáciám pri doručení a fakturácii pracovných zošitov.

Názov školy: *
Ulica a číslo domu (sídlo školy): *
Mesto/Obec: *
PSČ: *
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: *
E-mail (kontaktnej osoby): *
Telefónne číslo (kontaktnej osoby): *
Platba: * Vyplňte, prosíme, jednu z týchto možností.
Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (rímskokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (gréckokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (rímskokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (gréckokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (rímskokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (gréckokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (rímskokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (gréckokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (rímskokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (gréckokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (rímskokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (gréckokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (rímskokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (gréckokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (rímskokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (gréckokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (rímskokatolícke):
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (gréckokatolícke):
Poznámka:
Antispam: 11 + 22 =ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY AJ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA?
Samozrejme, pracovné zošity náboženskej výchovy si môžete objednať aj v priebehu školského roka. Stačí vyplniť objednávkový formulár.

MUSÍM SI OBJEDNAŤ PRACOVNÉ ZOŠITY CEZ VÁŠ FORMULÁR ALEBO SI ICH MÔŽEM OBJEDNAŤ AJ CEZ EDIČNÝ PORTÁL?
Na edičnom portáli sú síce k dispozícii nové pracovné zošity náboženstva, ale je možné si ich objednať až na nasledujúci školský rok 2016/2017, pričom objednať si ich je možné len do 31. 10. 2015. Po tomto termíne si ich na edičnom portáli už nebudete môcť objednať na školský rok 2016/2017. O aktuálnom stave Vás budeme priebežne informovať na tejto stránke alebo TU.

MÔŽU PRACOVNÉ ZOŠITY OBJEDNAŤ AJ FARNOSTI ALEBO FYZICKÉ OSOBY?
Pracovné zošity môže objednať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, to znamená, že si ich môže objednať aj farnosť, alebo ktokoľvek iný.

AKÝMI SPÔSOBMI MÔŽEM PLATIŤ ZA PRACOVNÉ ZOŠITY?
Úhrada prebieha buď formou dobierky pri doručení balíka kuriérom. Alebo prevodom do 14 dní od vystavenia faktúry, ktorú Vám zašleme mailom. Spôsob platby si môžete zvoliť, keď Vás bude kontaktovať zamestnanec vydavateľstva Don Bosco. Po zaevidovaní platby Vám bude zaslaný balík s objednanými pracovnými zošitmi a originálom faktúry.

AKÝM SPÔSOBOM DISTRIBUUJETE PRACOVNÉ ZOŠITY?
Pracovné zošity distribuujeme kuriérskou spoločnosťou. Kuriér Vás bude kontaktovať niekoľko hodín vopred v deň dodania zásielky a dohodne si s Vami čas dodania. Aj kvôli tejto koordinácii je potrebné uvádzať telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá balík prevezme.

KOĽKO STOJÍ POŠTOVNÉ?
Pri objednávke do 60 EUR s DPH (34 ks pracovných zošitov) je poštovné vo výške 5 EUR s DPH. Pri objednávke nad 60 EUR s DPH hradíme poštovné za Vás.

MÁME EŠTE STARÉ PRACOVNÉ ZOŠITY. BUDEME ICH MÔCŤ POUŽÍVAŤ AJ NAĎALEJ?
Dňa 10. júna 2015 vydala Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS rozhodnutie o tom, že staré pracovné zošity náboženstva strácajú platnosť. Od školského roku 2015/2016 budú na základných školách k dispozícii nové učebnice náboženstva a staré pracovné zošity s nimi nebudú kompatibilné.

ČO V PRÍPADE, ŽE NÁM ŽIACI NEZAPLATIA VŠETKY PRACOVNÉ ZOŠITY? MÔŽEME ICH VRÁTIŤ?
Obsah nových pracovných zošitov bol schválený na najbližších päť rokov. Preto pracovné zošity, ktoré vám ostanú, môžete ponúknuť žiakom aj v nasledujúcich školských rokoch.

KDE SI MÔŽEM OBJEDNAŤ METODICKÉ PRÍRUČKY NA VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA?
Metodické príručky na prácu s novými učebnicami a novými pracovnými zošitmi si môžete objednať TU.

DOSTALA SA K NÁM INFORMÁCIA, ŽE UČEBNICE NÁBOŽENSTVA BUDÚ ZATIAĽ LEN PRE PRVÝ STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL. PREČO BY SME SI MALI OBJEDNAŤ PRACOVNÉ ZOŠITY AJ PRE DRUHÝ STUPEŇ?
Pracovné zošity sú koncipované tak, aby boli použiteľné aj bez priamej interakcie s učebnicou. Keďže edičný portál už neponúka staré pracovné zošity, nové pracovné zošity budú aj v prípade chýbajúcich učebníc pomôckou pri vyučovaní náboženstva.

DOSTANÚ UČITELIA/KATECHÉTI PRACOVNÉ ZOŠITY ZADARMO?
Samozrejme, sme si vedomí, že učitelia potrebujú mať takisto materiály, s ktorými budú pracovať. Preto ku každej objednávke (pre školu/farský úrad) budeme posielať jednu sadu pracovných zošitov (1. – 9. ročník) zadarmo. Podmienkou je objednávka minimálne 10 pracovných zošitov z každého ročníka. V niektorých objednávkach evidujeme vyšší počet pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky, a preto je možné, že bude vaša škola potrebovať viac sád pre učiteľov/kateché­tov. V takýchto prípadoch nás, prosíme, upozornite na adrese info@pracovnyzosit.sk, aby sme upresnili vašu objednávku.

GARANTI PRACOVNÝCH ZOŠITOV NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

KOMISIA PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA navrhuje, posudzuje, schvaľuje, osnovy, učebnice, metodické materiály a iné potrebné dokumenty.

KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, N. O. založila Konferencia biskupov Slovenska dňa 14. marca 2005 na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO bolo založené v roku 1994 katolíckou rehoľou Saleziánov dona Bosca na Slovensku na základe Saleziánskeho katechetického strediska, ktoré sa formovalo v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.