Nové pracovné zošity náboženskej výchovy na školský rok 2017/2018.

ZMENY V OBJEDNÁVANÍ NÁJDETE V ČASTO KLADENÝCH OTÁZKACH

AKTUÁLNA INFORMÁCIA : Pre záujem prekračujúci očakávanie boli vypredané pracovné zošity (PZ) náboženskej výchovy pre 1., 6. a 8. ročník ZŠ, západný obrad. Všetky uvedené PZ sú však už dotlačené, odo dňa 12.10.2017 je PZ dostatok a obnovili sme vybavovanie objednávok. Nevybavené objednávky prijaté do 19.9.2017 sa budeme usilovať vybaviť prednostne (plánovali sme ich vybaviť cca do 16.10.2017, ale pre omeškanie dotlače vo výrobe prosíme o trpezlivosť, ak bude ich dodanie ešte cca 3–4 dni meškať). Objednávky prijaté od 20.9.2017 sa budeme usilovať vybaviť v druhej polovici októbra 2017. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

Tento objednávací formulár bol zriadený na základe odporúčaní KOMISIE PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA, ktorej predsedom je Mons. BERNARD BOBER a na základe zmluvy medzi KATOLÍCKYM PEDAGOGICKÝM A KATECHETICKÝM CENTROM v Levoči a VYDAVATEĽSTVOM DON BOSCO o príprave, výrobe a distribúcii pracovných zošitov náboženskej výchovy pre školský rok 2016/2017.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na školský rok 2017/2018 uhrádzalo školám pracovné zošity pre 1. ročník (objednávali si ich školy mimo tejto stránky), pracovné zošity náboženskej výchovy z ostatných ročníkov neboli uhrádzané. V súčasnosti je možné získať pracovné zošity náboženskej výchovy pre všetky ročníky základnej školy iba zakúpením, prostredníctvom objednávky na tejto stránke.

Pre zabezpečenie komplexného vyučovania náboženskej výchovy je preto potrebné, aby si ich žiaci, resp. školy kupovali samy.

Cena jedného výtlačku je 1,60 € s DPH.

Záväznú objednávku je možné zasielať priebežne. Informácie o doručení pracovných zošitov nájdete pri vyplňovaní objednávkového formuláru.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NÁJDETE POD OBJEDNÁVKOVÝM FORMULÁROM


Záväzná objednávka

Políčka označené * sú povinné. Správnym vyplnením predídeme zbytočným komplikáciám pri doručení a fakturácii pracovných zošitov.


FAKTURAČNÁ ADRESA

Meno kontaktnej osoby: *


Priezvisko kontaktnej osoby: *


Ulica a číslo domu: *


Obec: *


PSČ: *
(v tvare xxx xx)

Mobilné číslo: *
(v tvare 09xxxxxxxx)
Na uvedené mobilné číslo Vám príde sms správa s termínom doručenia Vašej objednávky a zároveň Vás bude kontaktovať kuriér najneskôr 2 hodiny pred doručením zásielky.

E-mail: *

Na uvedenú e-mailovú adresu Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej objednávky a elektronickú verziu faktúry.

Poznámka:TOVAR

Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (gréckokatolícke):  

PLATBA


V prípade, ak nezaevidujeme platbu do 14 dní, objednávka môže byť stornovaná.


Zásielku Vám pošleme najneskôr do 14 dní od zaevidovania objednávky. Sumu je potrebné uhradiť v hotovosti kuriérovi.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

JE PRAVDA, ŽE MINISTERSTVO ŠKOLSTVA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 POSIELALO PRACOVNÉ ZOŠITY PRE 1. ROČNÍK?
Podľa našich terajších informácií to bolo tak pre školy, ktoré si cez Edičný portál MŠ SR objednali pracovné zošity z náboženstva pre 1. ročník ZŠ. Tieto uz boli bezplatne distribuované. Týkalo sa to západného obradu, východného obradu a tiež pracovného zošita pre 1. ročník ZŠ v maďarskom jazyku. V súčasnosti (text editovaný 20.9.2017) nie je však už možné objednávanie cez Edičný portál MŠ SR na šk. rok 2017/2018. Ak pracovné zošity potrebujete, môžete ich zakúpiť vytvorením objednávky na tejto webstránke.

PRACOVNÉ ZOŠITY PRE OSTATNÉ ROČNÍKY MINISTERSTVO ŠKOLSTVA NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 NEHRADILO, ANI HRADIŤ NEBUDE.

JE MOŽNÉ VRÁTIŤ PRACOVNÉ ZOŠITY, RESP. PENIAZE ZA NE?
Lehota na úpravu objednávok je 7 dní. Počas nich si môžete upraviť počty pracovných zošitov. Po uplynutí tejto lehoty nie je možné upravovať počty v už zrealizovanej objednávke. Ak Vám po tejto lehote budú chýbať pracovné zošity, je potrebné, aby ste si vytvorili novú objednávku. Rovnako si Vydavateľstvo DON BOSCO vyhradzuje právo nevracať peniaze späť, okrem prípadov, kedy je chyba identifikovaná jasne na strane Vydavateľstva DON BOSCO, resp. distribučnej firmy. Je preto potrebné, aby ste pri objednávaní pracovných zošitov pracovali s čo najpresnejšími údajmi. Vydavateľstvo DON BOSCO nedisponuje údajmi z Edičného portálu Ministerstva školstva o tom, ktorá škola a koľko kusov pracovných zošitov si objednala.

JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY AJ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA?
Samozrejme, pracovné zošity náboženskej výchovy si môžete objednať aj v priebehu školského roka. Stačí vyplniť objednávkový formulár.

DOKEDY JE NUTNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY NA VAŠOM PORTÁLI, AK ICH CHCEM DORUČIŤ AŽ V SEPTEMBRI?
Ak nemáte prostriedky na úhradu objednávky (nemáte vyzbierané peniaze od žiakov a pod.) alebo nemáte ujasnené počty, koľko žiakov bude chodiť na hodiny náboženstva, je možné objednať si pracovné zošity v priebehu prázdnin, ale aj v septembri, prípadne neskôr. Webstránka a vybavovanie objednávok je k dispozícii počas celého roka a objednávanie nie je nijak obmedzené. Prosíme však, keďže spolupracujeme s kuriérskou spoločnosťou a naše systémy sú previazané, aby ste objednávky, ktoré si prajete doručiť AŽ V SEPTEMBRI, realizovali koncom augusta, prípadne začiatkom septembra. Vzhľadom na objednávkový systém a počet objednávok, ktoré máme, nie je možné objednať pracovné zošity a žiadať oneskorené doručenie (napr. objednanie v júni a doručenie v septembri). Vezmite však do úvahy aj informácie, uvedené nižšie, v časti „Ako rýchlo vybavujete objednávky?“.

MUSÍM SI OBJEDNAŤ PRACOVNÉ ZOŠITY CEZ VÁŠ FORMULÁR ALEBO SI ICH MÔŽEM OBJEDNAŤ AJ CEZ EDIČNÝ PORTÁL?
Pracovné zošity z náboženstva síce boli uverejnené na edičnom portáli, ale Ministerstvo školstva nakoniec rozhodlo o nefinancovaní týchto zošitov a preto objednávky realizované prostredníctvom Edičného portálu nie sú platné. Pracovné zošity z náboženstva si je možné objednať len cez objednávkový formulár uverejnený na stránke www.pracovnyzosit.sk.

MÔŽU PRACOVNÉ ZOŠITY OBJEDNAŤ AJ FARNOSTI ALEBO FYZICKÉ OSOBY?
Pracovné zošity môže objednať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, to znamená, že si ich môže objednať aj farnosť, alebo ktokoľvek iný.

AKÝMI SPÔSOBMI MÔŽEM PLATIŤ ZA PRACOVNÉ ZOŠITY?
Úhrada prebieha buď formou dobierky v hotovosti pri doručení balíka kuriérom. Alebo prevodom (prosíme, venujte pozornosť uvedeniu správneho variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky), pričom platbu očakávame obvykle do 14 dní od doručenia potvrdzujúceho mailu so sumárom objednávky a informáciami o platbe. Po uplynutí uvedenej lehoty môže byť predmetná objednávka považovaná za zrušenú, bez nutnosti komunikácie s objednávateľom. Spôsob platby si môžete zvoliť pri realizovaní objednávky. Po zaevidovaní platby Vám bude zaslaný balík s objednanými pracovnými zošitmi a originálom faktúry.

AKÝM SPÔSOBOM DISTRIBUUJETE PRACOVNÉ ZOŠITY?
Pracovné zošity distribuujeme predovšetkým kuriérskou spoločnosťou. Kuriér Vás bude kontaktovať niekoľko hodín vopred v deň dodania zásielky a dohodne si s Vami čas dodania. Aj kvôli tejto koordinácii je potrebné uvádzať telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá balík prevezme.

AKÝM SPÔSOBOM SA DOZVIEM, ŽE EVIDUJETE A VYBAVÍTE MOJU OBJEDNÁVKU?
Pri vyplňovaní údajov na www.pracovnyzosit.sk je povinný údaj aj mailová adresa. Na uvedenú adresu je vzápätí po odoslaní objednávky (v priebehu niekoľkých minút) odoslaný mail „Potvrdenie Vašej objednávky…“ vrátane variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky, zoznamu objednaného tovaru, spôsobu platby, odberateľa, fakturačných a doručovacích údajov, kontaktných údajov atď. Ak ho neobdržíte, odporúčame aby ste si skontrolovali, či ste uviedli mailovú adresu správne, alebo či odpoveď nebola automaticky na základe Vášho nastavenia uložená ako SPAM a pod. Ak napriek Vašej snahe u Vás v doručenej pošte to automatické „Potvrdenie Vašej objednávky…“ nenájdete (systém však dlhodobo spoľahlivo funguje), prosíme kontaktujte nás mailom na info@pracovnyzosit.sk a oznámte nám to, pričom uveďte čo najviac identifikačných údajov, najmä meno, resp. názov objednávateľa, jeho kontaktné a fakturačné údaje, najmä adresu. Dohodneme s Vami ďalší postup.

JE MOŽNÉ ZMENIŤ ODOSLANÚ OBJEDNÁVKU NA PRACOVNÉ ZOŠITY?
Lehota na úpravu objednávok je 7 dní. Vtedy ešte môžete, v nevyhnutnom prípade, požiadať o úpravu počtu pracovných zošitov a to mailom na info@pracovnyzosit.sk . Zapracovanie zmenových požiadaviek sa však robí ručne, preto prosíme, využívajte túto možnosť len výnimočne, predlžuje to vybavovanie objednávok a môže to byť zdrojom chýb (niekedy, pri veľkých zmenách, je výhodnejšie, ak sa s nami dohodnete na zrušení pôvodnej objednávky a vytvoríte novú, správnu). Po uplynutí tejto lehoty nie je možné upravovať počty v už zrealizovanej objednávke. Pri prípadnej zmenovej požiadavke, prosíme, venujte pozornosť uvedeniu správneho variabilného symbolu (VS), ktorým je číslo objednávky. Ak vznikne výnimočne situácia, že potrebujete komunikovať viacerými mailami, je vhodné vždy spolu s VS aj pripojiť obsah všetkých predošlých mailov, zjednoduší a urýchli to prípravu odpovede.

AKO RÝCHLO VYBAVUJETE OBJEDNÁVKY?
Závisí to najmä od počtu prichádzajúcich objednávok a ich úplnosti, od počtu prichádzajúcich zmenových požiadaviek a od dostatku tovaru na sklade. Snažíme sa pri platbe na dobierku objednávku doručiť do 14 dní od od uplynutia lehoty na úpravu objednávky. Pri platbe prevodom sa snažíme objednávku doručiť do 14 dní od dátumu evidovania úhrady na našom účte, obvykle však aj minimálne do 14 dní od uplynutia lehoty na úpravu objednávky.

AKO UPLATNIŤ PRÍPADNÚ REKLAMÁCIU?
Stačí mailom na adresu info@pracovnyzosit.sk, pričom vybavovanie reklamácie urýchlite, ak do predmetu bez diakritiky a malými písmenami uvediete „reklamacia“ a variabilný symbol, teda číslo objednávky, napr. „reklamacia 2017×xxx“. Ďalej na vybavenie reklamácie platia právne predpisy platné v SR.

MÁME EŠTE STARÉ PRACOVNÉ ZOŠITY. BUDEME ICH MÔCŤ POUŽÍVAŤ AJ NAĎALEJ?
Dňa 10. júna 2015 vydala Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS rozhodnutie o tom, že staré pracovné zošity náboženstva strácajú platnosť. Od školského roku 2015/2016 sú na základných školách k dispozícii nové učebnice náboženstva a staré pracovné zošity s nimi nie sú kompatibilné.

ČO V PRÍPADE, ŽE NÁM ŽIACI NEZAPLATIA VŠETKY PRACOVNÉ ZOŠITY? MÔŽEME ICH VRÁTIŤ?
Obsah nových pracovných zošitov bol schválený na najbližších päť rokov. Preto pracovné zošity, ktoré Vám ostanú, môžete ponúknuť žiakom aj v nasledujúcich školských rokoch.

KDE SI MÔŽEM OBJEDNAŤ METODICKÉ PRÍRUČKY NA VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA?
Metodické príručky na prácu s novými učebnicami a novými pracovnými zošitmi si môžete objednať TU.

DOSTALA SA K NÁM INFORMÁCIA, ŽE UČEBNICE NÁBOŽENSTVA BUDÚ ZATIAĽ LEN PRE PRVÝ STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL. PREČO BY SME SI MALI OBJEDNAŤ PRACOVNÉ ZOŠITY AJ PRE DRUHÝ STUPEŇ?
Pracovné zošity sú koncipované tak, aby boli použiteľné aj bez priamej interakcie s učebnicou. Keďže edičný portál už neponúka staré pracovné zošity, nové pracovné zošity budú aj v prípade chýbajúcich učebníc pomôckou pri vyučovaní náboženstva.

DOSTANÚ UČITELIA/KATECHÉTI PRACOVNÉ ZOŠITY ZADARMO?
Samozrejme, sme si vedomí, že učitelia potrebujú mať takisto materiály, s ktorými budú pracovať. Preto ku každej objednávke (pre školu/farský úrad) umožníme objednávať jeden komplet pracovných zošitov (1. – 9. ročník) zadarmo. Podmienkou je objednávka minimálne 10 pracovných zošitov z každého ročníka.

GARANTI PRACOVNÝCH ZOŠITOV NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

KOMISIA PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA navrhuje, posudzuje, schvaľuje, osnovy, učebnice, metodické materiály a iné potrebné dokumenty.

KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, N. O. založila Konferencia biskupov Slovenska dňa 14. marca 2005 na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO bolo založené v roku 1994 katolíckou rehoľou Saleziáni dona Bosca na Slovensku na základoch Saleziánskeho katechetického strediska, ktoré sa formovalo v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.