Pracovné zošity náboženskej výchovy pre základné školy.

Objednávky vybavujeme priebežne. V prípade, že nemáme všetky pracovné zošity na sklade, budeme Vás informovať.

Podmienkou na doručenie objednaných pracovných zošitov je aj včasná platba alebo objednávka „na dobierku“.

ĎALŠIE ZMENY V OBJEDNÁVANÍ NÁJDETE V ČASTO KLADENÝCH OTÁZKACH

1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

Tento objednávací formulár bol zriadený na základe odporúčaní KOMISIE PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA, ktorej predsedom je Mons. BERNARD BOBER a na základe zmluvy medzi KATOLÍCKYM PEDAGOGICKÝM A KATECHETICKÝM CENTROM v Levoči a VYDAVATEĽSTVOM DON BOSCO o príprave, výrobe a distribúcii pracovných zošitov náboženskej výchovy pre školský rok 2016/2017.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na školský rok 2017/2018 uhrádzalo školám pracovné zošity pre 1. ročník (objednávali si ich školy mimo tejto stránky), pracovné zošity náboženskej výchovy z ostatných ročníkov neboli uhrádzané. V súčasnosti je možné získať pracovné zošity náboženskej výchovy pre všetky ročníky základnej školy zakúpením, prostredníctvom objednávky na tejto stránke.

Pre zabezpečenie komplexného vyučovania náboženskej výchovy je preto potrebné, aby si ich žiaci, resp. školy kupovali samy.

Cena jedného výtlačku je 1,60 € s DPH.

Záväznú objednávku je možné zasielať priebežne. Informácie o doručení pracovných zošitov nájdete pri vyplňovaní objednávkového formuláru.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NÁJDETE POD OBJEDNÁVKOVÝM FORMULÁROM


Záväzná objednávka

Políčka označené * sú povinné. Správnym vyplnením predídeme zbytočným komplikáciám pri doručení a fakturácii pracovných zošitov.


FAKTURAČNÁ ADRESA

Meno kontaktnej osoby: *


Priezvisko kontaktnej osoby: *


Ulica a číslo domu: *


Obec: *


PSČ: *
(v tvare xxx xx)

Mobilné číslo: *
(v tvare 09xxxxxxxx)
Na uvedené mobilné číslo Vám príde sms správa s termínom doručenia Vašej objednávky a zároveň Vás bude kontaktovať kuriér najneskôr 2 hodiny pred doručením zásielky.

E-mail: *

Na uvedenú e-mailovú adresu Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej objednávky a elektronickú verziu faktúry.

Poznámka:TOVAR

Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (gréckokatolícke):  

PLATBA

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

DOKEDY JE NUTNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY NA VAŠOM PORTÁLI, AK ICH CHCEM DORUČIŤ NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU?
Objednávky prijaté do 15. 7. budú dodané najneskôr prvý septembrový týždeň.
Ďalšou podmienkou na včasné vybavenie objednávok je, aby boli zaplatené najneskôr do 10. 8. alebo objednané „na dobierku“.

JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY AJ PO 15. 7. 2018?
Áno, pracovné zošity si môžete objednať aj po tomto termíne. Objednávky pracovných zošitov prijaté do 9. 9. dodáme do 21. 9., ak bude splnená aj ďalšia podmienka, že budú zaplatené najneskôr do 14. 9. alebo objednané „na dobierku“. Aj po 9. 9. bude možné naďalej pracovné zošity objednávať a objednávky budú priebežne vybavované. Stačí, keď vyplníte objednávkový formulár.

JE MOŽNÉ UPRAVOVAŤ POČTY V OBJEDNÁVKE?
Nie, z kapacitných a aj logistických dôvodov nie je možné upravovať počty objednávok. Je možné požiadať o storno objednávky a následne môžete vyplniť novú objednávku s požadovaným počtom. Ak si chcete k už existujúcej objednávke doobjednať ďalšie pracovné zošity, môžete tak spraviť v novej objednávke. Takto Vám budú doručené dve zásielky s uvedeným počtom pracovných zošitov.

JE MOŽNÉ VRÁTIŤ PRACOVNÉ ZOŠITY, RESP. PENIAZE ZA NE?
Ak kupujete pracovné zošity ako fyzická osoba (nepodnikateľ), máte podľa zákona č. 102/2014 Z. z. právo vrátiť pracovné zošity bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prijatia zásielky. V takom prípade Vám vrátime aj peniaze. Vy znášate len náklady na vrátenie tovaru. Ak kupujete pracovné zošity na školu, farnosť, obecný úrad, rodičovské združenie a podobne, právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu a vrátiť tovar nemôžete, toto právo prislúcha len zákazníkom spotrebiteľom, t. j. fyzickým osobám nepodnikateľom. Je preto potrebné, aby ste pri objednávaní pracovných zošitov pracovali s čo najpresnejšími ú­dajmi

AKÝM SPÔSOBOM SA DOZVIEM, ŽE EVIDUJETE A VYBAVÍTE MOJU OBJEDNÁVKU?
Pri vyplňovaní údajov na www.pracovnyzosit.sk je povinný údaj aj mailová adresa. Na uvedenú adresu je vzápätí po odoslaní objednávky (v priebehu niekoľkých minút) odoslaný mail s predmetom „Potvrdenie Vašej objednávky…“ vrátane variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky, zoznamu objednaného tovaru, spôsobu platby, odberateľa, fakturačných a doručovacích údajov, kontaktných údajov atď. Ak ho neobdržíte, skontrolujte, či ste uviedli mailovú adresu správne, alebo či odpoveď nebola automaticky na základe Vášho nastavenia uložená ako SPAM a pod. V prípade potreby kontaktujte obsluhu mailom na info@pracovnyzosit.sk, pričom uveďte čo najviac identifikačných údajov, najmä meno, resp. názov objednávateľa, jeho kontaktné a fakturačné údaje, najmä adresu. Dohodneme s Vami ďalší postup.

MUSÍM SI OBJEDNAŤ PRACOVNÉ ZOŠITY CEZ VÁŠ FORMULÁR ALEBO SI ICH MÔŽEM OBJEDNAŤ AJ CEZ EDIČNÝ PORTÁL?
. Vydavateľstvo DON BOSCO nedisponuje údajmi z Edičného portálu Ministerstva školstva o tom, ktorá škola a koľko kusov pracovných zošitov si objednala. Pracovné zošity z náboženstva síce boli uverejnené na Edičnom portáli, ale Ministerstvo školstva s nami neuzavrelo zmluvu o zabezpečení pracovných zošitov pre školy, a preto objednávky realizované prostredníctvom Edičného portálu nie sú pre nás nijako záväzné. Pracovné zošity z náboženstva si je možné objednať cez objednávkový formulár uverejnený na stránke www.pracovnyzosit.sk.

AKÝMI SPÔSOBMI MÔŽEM PLATIŤ ZA PRACOVNÉ ZOŠITY?
Spôsob platby si môžete zvoliť pri realizovaní objednávky. Úhrada prebieha dvoma spôsobmi: 1. formou dobierky – platiť budete v hotovosti pri doručení balíka kuriérom; 2. prevodom na náš účet (dôležitý je variabilný symbol, ktorý Vám zašleme v potvrdzujúcom maili). Ak peniaze pri forme platby prevodom nebudú pripísané na náš účet do 14 kalendárnych dní, bude sa Vaša objednávka považovať za zrušenú. Originál faktúry vám zašleme spolu s objednanými pracovnými zošitmi.

AKÝM SPÔSOBOM DISTRIBUUJETE PRACOVNÉ ZOŠITY?
Pracovné zošity distribuujeme predovšetkým kuriérskou spoločnosťou. Kuriér Vás bude kontaktovať niekoľko hodín vopred v deň dodania zásielky a dohodne si s Vami čas dodania. Aj kvôli tejto koordinácii je potrebné uvádzať telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá balík prevezme.

DOSTANÚ UČITELIA/KATECHÉTI PRACOVNÉ ZOŠITY ZADARMO?
Samozrejme, sme si vedomí, že učitelia potrebujú mať takisto materiály, s ktorými budú pracovať. Preto ku každej objednávke umožňujeme objednávať jeden komplet pracovných zošitov (1. – 9. ročník) zadarmo. Podmienkou je objednávka minimálne 10 pracovných zošitov z každého ročníka. Predpokladom dodania kompletu zadarmo je označenie záujmu o poslanie, ktorý po splnení podmienky vygeneruje systém. Ak záujem o komplet neoznačíte a budete požadovať dodatočné zaslanie, vyhradzujeme si právo vyfakturovať Vám 5 eur ako manipulačný poplatok.

AKO UPLATNIŤ PRÍPADNÚ REKLAMÁCIU?
Reklamáciu nám stačí odoslať mailom na adresu info@pracovnyzosit.sk, pričom vybavovanie reklamácie urýchlite, ak do predmetu bez diakritiky a malými písmenami uvediete „reklamacia“ a variabilný symbol, teda číslo objednávky, napr. „reklamacia 2018×xxx“. Ďalej na vybavenie reklamácie platia právne predpisy platné v SR.

GARANTI PRACOVNÝCH ZOŠITOV NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

KOMISIA PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA navrhuje, posudzuje, schvaľuje, osnovy, učebnice, metodické materiály a iné potrebné dokumenty.

KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, N. O. založila Konferencia biskupov Slovenska dňa 14. marca 2005 na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO bolo založené v roku 1994 katolíckou rehoľou Saleziáni dona Bosca na Slovensku na základoch Saleziánskeho katechetického strediska, ktoré sa formovalo v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.