Pracovné zošity z náboženstva určené pre vyučovanie v domácnosti

Vydavateľstvo DON BOSCO Vám ponúka BEZPLATNE vybrané kapitoly z pracovných zošitov z náboženstva.
Veríme, že táto možnosť Vám pomôže pri pokračovaní vyučovania náboženstva aj v zmenených podmienkach.

Pracovný zošit 1. ročník – západný obrad.pdf
Pracovný zošit 2. ročník – západný obrad.pdf
Pracovný zošit 3. ročník – západný obrad.pdf
Pracovný zošit 4. ročník – západný obrad.pdf
Pracovný zošit 5. ročník – západný obrad.pdf
Pracovný zošit 6. ročník – západný obrad.pdf
Pracovný zošit 7. ročník – západný obrad.pdf
Pracovný zošit 8. ročník – západný obrad.pdf
Pracovný zošit 9. ročník – západný obrad.pdf

Pracovný zošit 1. ročník – východný obrad.pdf
Pracovný zošit 2. ročník – východný obrad.pdf
Pracovný zošit 3. ročník – východný obrad.pdf
Pracovný zošit 4. ročník – východný obrad.pdf
Pracovný zošit 5. ročník – východný obrad.pdf
Pracovný zošit 6. ročník – východný obrad.pdf
Pracovný zošit 7. ročník – východný obrad.pdf
Pracovný zošit 8. ročník – východný obrad.pdf
Pracovný zošit 9. ročník – východný obrad.pdfObjednávky na školský rok

Pracovné zošity k učebnici katolíckeho náboženstva pre základné školy.

ĎALŠIE ZMENY V OBJEDNÁVANÍ NÁJDETE V ČASTO KLADENÝCH OTÁZKACH

1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

Tento objednávací formulár bol zriadený na základe odporúčaní KOMISIE PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA, ktorej predsedom je Mons. BERNARD BOBER a na základe zmluvy medzi KATOLÍCKYM PEDAGOGICKÝM A KATECHETICKÝM CENTROM v Levoči a VYDAVATEĽSTVOM DON BOSCO o príprave, tlači a distribúcii pracovných zošitov k učebniciam katolíckeho náboženstva pre 1. – 9. ročník základných škôl, resp 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Cena jedného výtlačku je 1,60 € s DPH.

Záväznú objednávku je možné zasielať priebežne. Informácie o doručení pracovných zošitov nájdete pri vyplňovaní objednávkového formuláru.

UPOZORNENIE: Túto stránku spravuje a vybavuje Vydavateľstvo DON BOSCO. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ) tiež môže ponúkať pracovné zošity prostredníctvom svojich prostriedkov (napríklad Edičný portál MŠVVŠ). Upozorňujeme, že Vydavateľstvo DON BOSCO nemá žiaden dosah na obsah Edičného portálu, ani na vybavovanie prípadných objednávok cez ktorýkoľvek prostriedok MŠVVŠ.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NÁJDETE POD OBJEDNÁVKOVÝM FORMULÁROM


Záväzná objednávka

Políčka označené * sú povinné. Správnym vyplnením predídeme zbytočným komplikáciám pri doručení a fakturácii pracovných zošitov.


FAKTURAČNÁ ADRESA

Meno kontaktnej osoby: *


Priezvisko kontaktnej osoby: *


Ulica a číslo domu: *


Obec: *


PSČ: *
(v tvare xxx xx)

Mobilné číslo: *
(v tvare 09xxxxxxxx)
Na uvedené mobilné číslo Vám príde sms správa s termínom doručenia Vašej objednávky a zároveň Vás bude kontaktovať kuriér najneskôr 2 hodiny pred doručením zásielky.

E-mail: *

Na uvedenú e-mailovú adresu Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej objednávky a elektronickú verziu faktúry.

Poznámka:TOVAR

Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 1. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 2. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 3. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 4. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 5. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 6. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 7. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 8. ročník (gréckokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (rímskokatolícke):  
Pracovný zošit z náboženstva 9. ročník (gréckokatolícke):  

PLATBAViac z knižnej ponuky VYDAVATEĽSTVA DON BOSCO

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

DOKEDY JE NUTNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY NA VAŠOM PORTÁLI, AK ICH CHCEM DORUČIŤ NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU?
Objednávky prijaté od 31. 5. do 7. 7. budú dodané v posledný augustový týždeň daného roku, najneskôr v prvom septembrovom týždni.
Ďalšou podmienkou na včasné vybavenie objednávok je, aby boli zaplatené najneskôr do 31. 7. daného roku alebo objednané „na dobierku“.
Objednávky prijaté do 31. 5. vybavujeme priebežne pokiaľ sú objednané pracovné zošity dostupné na sklade.

JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY AJ PO 7. 7.?
Áno, pracovné zošity si môžete objednať aj po tomto termíne prostredníctvom objednávkového formuláru. Tieto objednávky budú priebežne vybavované, ale negarantujeme včasné dodanie ako je uvedené vyššie.

JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ PRACOVNÉ ZOŠITY AJ OSOBNE?
Áno, pracovné zošity si môžete zakúpiť osobne v kníhkupectve Vydavateľstva DON BSOCO na adrese Miletičova 7, Bratislava. V iných predajniach pracovné zošity nie sú dostupné.

JE MOŽNÉ UPRAVOVAŤ POČTY V OBJEDNÁVKE?
Nie, z kapacitných a aj logistických dôvodov nie je možné upravovať počty objednávok. Je možné požiadať o storno objednávky a následne môžete vyplniť novú objednávku s požadovaným počtom. Ak si chcete k už existujúcej objednávke doobjednať ďalšie pracovné zošity, môžete tak spraviť v novej objednávke. Takto Vám budú doručené dve zásielky s uvedeným počtom pracovných zošitov.

JE MOŽNÉ VRÁTIŤ PRACOVNÉ ZOŠITY, RESP. PENIAZE ZA NE?
Ak kupujete pracovné zošity ako fyzická osoba (nepodnikateľ), máte podľa zákona č. 102/2014 Z. z. právo vrátiť pracovné zošity bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prijatia zásielky. V takom prípade Vám vrátime aj peniaze. Vy znášate len náklady na vrátenie tovaru. Ak kupujete pracovné zošity na školu, farnosť, obecný úrad, rodičovské združenie a podobne, právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu a vrátiť tovar nemôžete, toto právo prislúcha len zákazníkom spotrebiteľom, t. j. fyzickým osobám nepodnikateľom. Je preto potrebné, aby ste pri objednávaní pracovných zošitov pracovali s čo najpresnejšími údajmi.

AKÝM SPÔSOBOM SA DOZVIEM, ŽE EVIDUJETE A VYBAVÍTE MOJU OBJEDNÁVKU?
Pri vyplňovaní údajov na www.pracovnyzosit.sk je povinný údaj aj mailová adresa. Na uvedenú adresu je vzápätí po odoslaní objednávky (v priebehu niekoľkých minút) odoslaný mail s predmetom „Potvrdenie Vašej objednávky…“ vrátane variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky, zoznamu objednaného tovaru, spôsobu platby, odberateľa, fakturačných a doručovacích údajov, kontaktných údajov atď. Ak ho neobdržíte, skontrolujte, či ste uviedli mailovú adresu správne, alebo či odpoveď nebola automaticky na základe Vášho nastavenia uložená ako SPAM a pod. V prípade potreby kontaktujte obsluhu mailom na info@pracovnyzosit.sk, pričom uveďte čo najviac identifikačných údajov, najmä meno, resp. názov objednávateľa, jeho kontaktné a fakturačné údaje, najmä adresu. Dohodneme s Vami ďalší postup.

MUSÍM SI OBJEDNAŤ PRACOVNÉ ZOŠITY CEZ VÁŠ FORMULÁR ALEBO SI ICH MÔŽEM OBJEDNAŤ AJ CEZ EDIČNÝ PORTÁL? Vydavateľstvo DON BOSCO nemá prehľad, ani dosah na činnosť Edičného portálu, ktorý je prevádzkovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vydavateľstvo DON BOSCO vybavuje iba objednávky na Pracovné zošity z náboženstva objednané cez objednávkový formulár uverejnený na stránke www.pracovnyzosit.sk.

AKÝMI SPÔSOBMI MÔŽEM PLATIŤ ZA PRACOVNÉ ZOŠITY?
Spôsob platby si môžete zvoliť pri realizovaní objednávky. Úhrada prebieha dvoma spôsobmi: 1. formou dobierky – platiť budete v hotovosti pri doručení balíka kuriérom; 2. prevodom na náš účet (dôležitý je variabilný symbol, ktorý Vám zašleme v potvrdzujúcom maili). Ak peniaze pri forme platby prevodom nebudú pripísané na náš účet do 14 kalendárnych dní, bude sa Vaša objednávka považovať za zrušenú. Originál faktúry vám zašleme spolu s objednanými pracovnými zošitmi.

AKÝM SPÔSOBOM DISTRIBUUJETE PRACOVNÉ ZOŠITY?
Pracovné zošity distribuujeme predovšetkým kuriérskou spoločnosťou. Kuriér Vás bude kontaktovať niekoľko hodín vopred v deň dodania zásielky a dohodne si s Vami čas dodania. Aj kvôli tejto koordinácii je potrebné uvádzať telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá balík prevezme.

PRIPOČÍTAVA SA K CENE PRACOVNÝCH ZOŠITOV AJ POŠTOVNÉ A BALNÉ?
Pri objednávkach, ktorých celková suma presiahne 30,00 Eur hradí poštovné a balné naše vydavateľstvo. Pri objednávkach, ktorých celková suma je 30,00 Eur a menej, sa poštovné vo výške 2,99 Eur fakturuje objednávateľovi.

DOSTANÚ UČITELIA/KATECHÉTI PRACOVNÉ ZOŠITY ZADARMO?
Samozrejme, sme si vedomí, že učitelia potrebujú mať takisto materiály, s ktorými budú pracovať. Preto ku každej objednávke umožňujeme objednávať jeden komplet pracovných zošitov (1. – 9. ročník) zadarmo. Podmienkou je objednávka minimálne 10 pracovných zošitov z každého ročníka. Predpokladom dodania kompletu zadarmo je označenie záujmu o poslanie, ktorý po splnení podmienky vygeneruje systém. Ak záujem o komplet neoznačíte a budete požadovať dodatočné zaslanie, vyhradzujeme si právo vyfakturovať Vám 5 eur ako manipulačný poplatok.

AKO UPLATNIŤ PRÍPADNÚ REKLAMÁCIU?
Reklamáciu nám stačí odoslať mailom na adresu info@pracovnyzosit.sk, pričom vybavovanie reklamácie urýchlite, ak do predmetu bez diakritiky a malými písmenami uvediete „reklamacia“ a variabilný symbol, teda číslo objednávky, napr. „reklamacia 2019×xxx“. Ďalej na vybavenie reklamácie platia právne predpisy platné v SR.

GARANTI PRACOVNÝCH ZOŠITOV NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

KOMISIA PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA navrhuje, posudzuje, schvaľuje, osnovy, učebnice, metodické materiály a iné potrebné dokumenty.

KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, N. O. založila Konferencia biskupov Slovenska dňa 14. marca 2005 na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO bolo založené v roku 1994 katolíckou rehoľou Saleziáni dona Bosca na Slovensku na základoch Saleziánskeho katechetického strediska, ktoré sa formovalo v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.