Pracovný zošit náboženstva pre 1. ročník

← na hlavnú stránku | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

1_rocnik
PRACOVNÝ ZOŠIT NÁBOŽENSTVA PRE 1. ROČNÍK

Použitá a odporúčaná literatúra pre pracovný zošit náboženstva pre 1. ročník základných škôl
TOLNAYOVÁ, A. – ČERVENOVÁ, M.: Cesta lásky. Učebnica katolíckeho náboženstva pre 1. ročník základných škôl. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s. r. o. , 2015, ISBN 978–80–8161–173–5.
HURAJTOVÁ, J. – DOBRENKOVÁ. L. – ZAKUCIOVÁ, V. – GEMBALOVÁ, A.: Cesta lásky. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 1. ročník základných škôl, Spišská Nová Ves , KPKC, n. o. 2010. ISBN 978–80–970557–2–1.
HURAJTOVÁ, J. – DOBRENKOVÁ. L. – ZAKUCIOVÁ, V. – GEMBALOVÁ, A.: Cesta lásky. Pracovný zošit pre 1. ročník základných škôl, Trnava : SSV. 2013. ISBN 978–80–7162–983–2.
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI. Učebnica rímskokatolíckej náboženskej výchovy. Trnava : Spolok Sv. Vojtecha, 1999. ISBN 80–7162–259–1.
SVÄTE PÍSMO. Trnava : Dobrá kniha, 2012, ISBN 978–80–7141–739–2.