Pracovný zošit náboženstva pre 4. ročník

← na hlavnú stránku | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

Kontaktovať autora
4_rocnik
PRACOVNÝ ZOŠIT NÁBOŽENSTVA PRE 4. ROČNÍK

Použitá a odporúčaná literatúra pre pracovný zošit náboženstva pre 4. ročník základných škôl
YOUCAT. Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. ISBN 978–80–89231–93–5.
BIBLIA. Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2012. ISBN 978–80–7162–888–0.
DOBRENKOVÁ, L. Poznávanie nádeje : metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 4. ročník základných škôl. Spišská Nová Ves : Katolícke pedagogické a katechetické centrum, 2011. ISBN 978–80–7162–920–7.
SMAHEL, R. –TROCHTOVÁ, L. Katechetické hry pro děti a mládež. Olomouc: CMTF, 2001.
Nad Biblí bez nudy. 49 dobrodružství s Biblí pro celou rodinu. Příbram: Samuel, 2004.
PAGE, N. Jednoducho Biblia. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2014. ISBN 978–80–7140–441–5.
Oriešky. Pomôcka ku katechéze. Košice: RKC, Farnosť sv. Alžbety, 2011. ISBN 978–80–970689–7–4.

Online zdroje:
www.mazegenerator.net
www.akosatorobi.sk
www.zivotopisysvatych.sk
www.svatepismo.sk
www.breviar.sk