Pracovný zošit náboženstva pre 9. ročník

← na hlavnú stránku | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

9_rocnik
DODATOK K PRACOVNÉMU ZOŠITU NÁBOŽENSTVA PRE 9. ROČNÍK

1. Pozvanie k rastu – 3. Úloha – potrebný text učebnica str. 7

…istý človek si zavolal sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval…Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať… Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ta nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a hovoril: „Pane, viem, že si tvrdý človek:, žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hla, tu máš, čo je tvoje.“ Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal? Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mat hojne.
Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má…“
Mt 25, 14–30

4. Pozvanie k zodpovednosti – 1. Úloha – potrebný text učebnica str. 18–19

Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane, päť talentov si mi odovzdal a hla, ďalších päť som získal.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ta nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: „Pane, dva talenty si mi odovzdal a hla, získal som ďalšie dva.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ta nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: „Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hla, tu máš, čo je tvoje.“ Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňažomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mat hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“
Mt 25,14–30

6. Ísť za hviezdou – 3. Úloha – potrebný text učebnica str. 29–30

Koľko bolo mudrcov, sa presne nevie. Tradícia hovorí o troch. Existuje však aj krásna legenda o štvrtom kráľovi. Mal vraj putovať s tromi nám už známymi, ale v určený čas sa nedostavil na miesto, odkiaľ sa mali spoločne vydať na cestu, aby sa poklonili a priniesli dary kráľovi všetkých kráľov, kráľovi neba a zeme. Vyrazili teda bez neho, a keď sa štvrtý kráľ dostavil, už nikoho nenašiel a nič iné mu neostávalo, ako sa na cestu za hviezdou vydať sám. Aj on mal svoje dary, tri vzácne drahokamy, ktoré chcel stoj čo stoj odovzdať vzácnemu kráľovi. Štvrtý kráľ putoval dlhé týždne, mesiace aj celé roky. Prechádzal mestami plnými ľudí, ale tiež pustou krajinou a púšťou. Hviezda, ktorá mu spočiatku svietila na cestu, zmizla a kráľovi sa chvíľami zdalo, že ani nikdy nesvietila. Tak šiel ďalej a ďalej a niesol svoje tri drahokamy. Počas svojho putovania videl kráľ okolo seba veľa biedy a ľudského nešťastia. Mal dobré srdce. Keď v jednom cudzom meste videl, ako jednej chudobnej vdove odvádzajú syna do otroctva, lebo nemali na zaplatenie dlhov, daroval im jeden zo svojich drahokamov. „Veď mám ešte dva, „povedal si. Keď však v ďalšom meste prechádzal hlavnou ulicou, zbadal na rohu sedieť žobráka, umierajúceho od hladu. Ľudia okolo neho ľahostajne prechádzali, ale kráľ nemohol uniesť pohľad na trpiaceho človeka a daroval mu svoj druhý drahokam. Veď mu ostane ešte jeden. Čas plynul a náš kráľ bol na ceste už celých tridsať rokov. Bol už starý a zoslabnutý, keď prišiel do mesta, ktoré sa volalo Jeruzalem. Pred jeho bránami prišiel však o svoj posledný drahokam. Venoval ho chorému, ktorý nemal peniaze na zaplatenie lekára. „Došiel som na koniec. Už nemám nič a nemám ani prečo ísť ďalej. Nenašiel som toho, ktorého som hľadal, „ pomyslel si kráľ a zamyslený kráčal ulicami mesta. Zrazu počul krik a hluk. Zbadal, ako sa blíži zástup ľudí a vojakov. Uprostred davu sa potácal muž, ktorý niesol kríž. „Kto je to?“ opýtal sa náš kráľ okoloidúcich. „Ty nevieš? No predsa Ježiš, hovoril o sebe, že je syn samého Boha, kráľa neba i zeme! Teraz ho vedú na smrť: „ Štvrtému kráľovi sa pri týchto slovách podlomili kolená. Král‘ neba a zeme! Boží Syn! Z posledných síl sa predral pomedzi dav, aby sa aspoň na chvíľu pozrel do tváre toho, koho hľadá. Pozreli si do očí a kráľ si povzdychol: „Celý život ta hľadám, celý život idem za hviezdou, aby som sa ti poklonil a priniesol dary, ktoré už dávno nemám. A teraz je neskoro.“ Ježiš mu na to odpovedal: „ …

10. Čo znamená veriť – 2. Úloha – Potrebný text učebnica str. 47

Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, všimni si moju prosbu pokornú. Nakloň sluch k mojej modlitbe, čo plynie z perí úprimných. Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; tvoje oči vidia, čo je správne. Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív, skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť. Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne. Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov. Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, aby moje nohy nezakolísali. K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová. Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dôverujúcich v teba. Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí pred bezbožnými, čo ma sužujú. Obkľučujú ma nepriatelia, zatvárajú si bezcitné srdcia, ich ústa spupne hovoria. Už pristupujú a už ma zvierajú, ocami sliedia, ako by ma na zem zrazili. Sú ako lev pripravený na korisť, ako levíča, čo čupí v úkryte. Povstaň, Pane, predíď ich a zraz, svojím mečom mi zachráň život pred bezbožnými, svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane, pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi. Zo svojich zásob im naplň žalúdok, nech sa nasýtia ich synovia a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom. Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.
Žalm 17

13. Aký Boh je alebo aký Boh nie je – 2. Úloha – Potrebný text učebnica str. 50

1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je milosrdný Otec, ktorý poslal svojho Syna a zoslal Svätého Ducha, aby nám tak otvoril bránu k spáse.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.

Použitá a odporúčaná literatúra pre pracovný zošit náboženstva pre 9. ročník základných škôl
Božská liturgia Svätého Jána Zlatoústeho , Prešov, 1997
CIC, Spolok sv. Vojtecha, Trnava , 1995
Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu, ČKN Zvon, Praha, 1995
Katechizmus Katolíckej Cirkvi, SSV, Trnava, 1999
Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 9. roč. ZŠ, KPKC ,Poprad 2011
Modlitebná kniha pre gréckokatolíkov, Modlime sa k Pánovi, Petra, Prešov, 1998
Môj vreckový katechizmus, Bens, Kapušany 2001
Nedeľný Misál, Rím, 1982
Sväté Písmo – Starý a Nový Zákon, SÚSCM Rím, 1995
YOUCAT, Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava, 2011
Bajužik V., Eucharistické zavŕšenie iniciácie kresťana, Prešov, 2005
Luscoň J., Ste zrodení pre let, SSV, Trnava,2004
Gembalová A, Hurajtová J., Zodpovednosť človeka – Pracovný zošit , Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 9. roč. ZŠ, KPKC , Slza s.r.o. Poprad 2011
Gembalová A, Hurajtová J., Zodpovednosť človeka, , Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 9. roč. ZŠ, KPKC ,Poprad 2011
Matiašovská O., Výchova k láske a čistote, HKR-Košice, Vienala, Košice 1994
Muráňová M., Ako ďalej žiť, SSV, Trnava 2004
Muráňová M., Komu máme veriť ?, SSV, Trnava 2008
Petráš L., Mravouka, SSV , Trnava 1948
Tomko F. , Dozrievanie v Kristovi, Prešov, 1992
Vagovič Š., Stručný katechizmus, Prešov 1994
Višňovský M., Vierouka základná, SSV, Trnava 1942
Zelina M., Uhereková M., Ako byť sám sebou, Poľana, Bratislava 2002

Online zdroje
http://www.svatepismo.sk/
http://www.teologiatela.sk/
http://www.cudzieslova.sk/
http://zivotysvatych.blogspot.sk/
http://kbd.sk/
http://www.kpkc.sk/
http://www.kbs.sk/
http://www.katechezy.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://katechizmus.szm.com/
http://otvorenesrdcia.wordpress.com/
http://www.jezuiti.sk/
http://www.marianky.sk/
http://dkuspis.sk/
http://www.inky.sk/
http://www.svetkrestanstva.sk/
http://smn.sk/
http://dkc.kbs.sk/
http://sk.wikiquote.org/
http://www.misie.sk/
http://animator.ruksak.sk/
http://www.svatepismo.sk/
http://www.kcho.sk/
http://www.zoe.sk/
http://www.ado.cz/