Objednávky pracovných zošitov k učebnici katolíckeho náboženstva pre základné školy.

AKTUÁLNE PODMIENKY OBJEDNÁVANIA NÁJDETE V ČASTO KLADENÝCH OTÁZKACH POD OBJEDNÁVKOVÝM FORMULÁROM

1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

Tento objednávací formulár bol zriadený na základe odporúčaní KOMISIE PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA, ktorej predsedom je Mons. BERNARD BOBER a na základe zmluvy medzi KATOLÍCKYM PEDAGOGICKÝM A KATECHETICKÝM CENTROM v Levoči (KPKC) a VYDAVATEĽSTVOM DON BOSCO o príprave, tlači a distribúcii pracovných zošitov k učebniciam katolíckeho náboženstva pre 1. – 9. ročník základných škôl, resp 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Túto stránku spravuje a vybavuje Vydavateľstvo DON BOSCO. Záväznú objednávku prostredníctvom tejto stránky je možné zasielať priebežne.
Informácie o doručení pracovných zošitov nájdete pri vyplňovaní objednávkového formulára.

CENA JEDNÉHO VÝTLAČKU – 2,50 €

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K UČEBNICIAM HRADENÝM MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA: MŠVVaŠ SR aktualizovalo dňa 19.05.2023 Zoznam EP na príspevok zo ŠR (ďalej len zoznam).


Záväzná objednávka

Políčka označené * sú povinné. Správnym vyplnením predídeme zbytočným komplikáciám pri doručení a fakturácii pracovných zošitov.


FAKTURAČNÁ ADRESA

Meno kontaktnej osoby: *


Priezvisko kontaktnej osoby: *


Ulica a číslo domu: *


Obec: *


PSČ: *
(v tvare xxx xx)

Mobilné číslo: *
(v tvare 09xxxxxxxx)
Na uvedené mobilné číslo Vám príde sms správa s termínom doručenia Vašej objednávky a zároveň Vás bude kontaktovať kuriér najneskôr 2 hodiny pred doručením zásielky.

E-mail: *

Na uvedenú e-mailovú adresu Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej objednávky.

Poznámka:TOVAR

Cesta lásky. Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ (rímskokatolícke - západný obrad):
autor: A. Tolnayová


Cesta lásky. Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ (gréckokatolícke - východný obrad):
autor: A. Tolnayová


Cesta dôvery. Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ (rímskokatolícke - západný obrad):
autor: Ľ. Pružinská


Cesta dôvery. Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ (gréckokatolícke - východný obrad):
autor: Ľ. Pružinská


Cesta viery. Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ (rímskokatolícke - západný obrad):
autor: M. Baginová


Cesta viery. Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ (gréckokatolícke - východný obrad):
autor: M. Baginová


Poznávanie nádeje. Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ (rímskokatolícke - západný obrad):
autor: I. Štibrana, P. Bacigál


Poznávanie nádeje. Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ (gréckokatolícke - východný obrad):
autor: I. Štibrana, P. Bacigál


Poznávanie cez dialóg. Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ (rímskokatolícke - západný obrad):
autor: D. Tribulová


Poznávanie cez dialóg. Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ (gréckokatolícke - východný obrad):
autor: D. Tribulová


Poznávanie pravdy. Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ (rímskokatolícke - západný obrad):
autor: A. Gerberyová, E. Rešetár


Poznávanie pravdy. Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ (gréckokatolícke - východný obrad):
autor: A. Gerberyová, E. Rešetár


Sloboda človeka. Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ (rímskokatolícke - západný obrad):
autor: S. Rusnáková


Sloboda človeka. Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ (gréckokatolícke - východný obrad):
autor: S. Rusnáková


Dôstojnosť človeka. Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ (rímskokatolícke - západný obrad):
autor: T. Reimer


Dôstojnosť človeka. Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ (gréckokatolícke - východný obrad):
autor: T. Reimer


Zodpovednosť človeka. Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ (rímskokatolícke - západný obrad):
autor: V. Bajužík


Zodpovednosť človeka. Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ (gréckokatolícke - východný obrad):
autor: V. BajužíkPLATBA

Viac z knižnej ponuky VYDAVATEĽSTVA DON BOSCO

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

AKÉ SÚ TERMÍNY DODANIA PRACOVNÝCH ZOŠITOV?
Objednávky vybavujeme priebežne. Expedíciu pracovných zošitov plánujeme do 14. 7. 2023 a následne po 18. 8. 2023.
Podmienkou na včasné vybavenie objednávok je, aby boli zaplatené najneskôr do 31. 7. daného roka alebo objednané „na dobierku“.

JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ SI PRACOVNÉ ZOŠITY AJ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN?
Áno, pracovné zošity si môžete objednať priebežne prostredníctvom objednávkového formulára. Tieto objednávky budú priebežne vybavované a expedované po 18. 8. 2023.

NACHÁDZA SA V PONUKE VYDAVATEĽSTVA DON BOSCO PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 1. ROČNÍK ZŠ?
Áno, v ponuke a objednávkovom formulári je Pracovný zošit z náboženstva pre 1. ročník ZŠ s názvom Cesta lásky (autorka Andrea Tolnayová). Radi Vám ho dodáme, ale na tento pracovný zošit sa však aktuálne nevzťahuje príspevok zo štátneho rozpočtu SR.
Okrem pracovného zošita pre 1. ročník ZŠ z Vydavateľstva DON BOSCO existuje aj pracovný zošit s názvom Radostná cesta lásky (autorka Daniela Balážová), ktorý vydáva KPKC. Tento pracovný zošit však nie je možné objednať v našom Vydavateľstve DON BOSCO.

JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ PRACOVNÉ ZOŠITY AJ OSOBNE?
Áno, pracovné zošity si môžete zakúpiť osobne v kníhkupectve Vydavateľstva DON BOSCO na adrese Miletičova 7, Bratislava.

JE MOŽNÉ UPRAVOVAŤ POČTY V OBJEDNÁVKE?
Nie, z kapacitných a aj logistických dôvodov nie je možné upravovať počty kusov v objednávkach. Je možné požiadať o storno objednávky a následne môžete vyplniť novú objednávku s požadovaným počtom. Ak si chcete k už existujúcej objednávke doobjednať ďalšie pracovné zošity, môžete tak spraviť v novej objednávke. Takto Vám budú doručené dve zásielky s uvedeným počtom pracovných zošitov.

JE MOŽNÉ VRÁTIŤ PRACOVNÉ ZOŠITY, RESP. PENIAZE ZA NE?
Ak kupujete pracovné zošity ako fyzická osoba (nepodnikateľ), máte podľa zákona č. 102/2014 Z. z. právo vrátiť pracovné zošity bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prijatia zásielky. V takom prípade Vám vrátime aj peniaze. Vy znášate len náklady na vrátenie tovaru. Ak kupujete pracovné zošity na školu, farnosť, obecný úrad, rodičovské združenie a podobne, nemáte právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu a vrátiť tovar nemôžete, toto právo prislúcha len zákazníkom spotrebiteľom, t. j. fyzickým osobám nepodnikateľom. Je preto potrebné, aby ste pri objednávaní pracovných zošitov pracovali s čo najpresnejšími údajmi.

AKÝM SPÔSOBOM SA DOZVIEM, ŽE EVIDUJETE A VYBAVÍTE MOJU OBJEDNÁVKU?
Pri vyplňovaní údajov na www.pracovnyzosit.sk je povinný údaj aj mailová adresa. Na uvedenú adresu je vzápätí po odoslaní objednávky (v priebehu niekoľkých minút) odoslaný mail s predmetom „Potvrdenie Vašej objednávky…“ vrátane variabilného symbolu, ktorým je číslo objednávky, zoznamu objednaného tovaru, spôsobu platby, odberateľa, fakturačných a doručovacích údajov, kontaktných údajov atď. Ak ho neobdržíte, skontrolujte, či ste uviedli mailovú adresu správne alebo či odpoveď nebola automaticky na základe Vášho nastavenia uložená ako SPAM a pod. V prípade potreby kontaktujte obsluhu mailom na info@pracovnyzosit.sk, pričom uveďte čo najviac identifikačných údajov, najmä meno, resp. názov objednávateľa, jeho kontaktné a fakturačné údaje, najmä adresu. Dohodneme s Vami ďalší postup.

MUSÍM SI OBJEDNAŤ PRACOVNÉ ZOŠITY CEZ VÁŠ FORMULÁR ALEBO SI ICH MÔŽEM OBJEDNAŤ AJ CEZ EDIČNÝ PORTÁL?
Vydavateľstvo DON BOSCO nemá prehľad ani dosah na činnosť Edičného portálu, ktorý je prevádzkovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vydavateľstvo DON BOSCO vybavuje iba objednávky na Pracovné zošity z náboženstva objednané cez objednávkový formulár uverejnený na stránke www.pracovnyzosit.sk.

AKÝMI SPÔSOBMI MÔŽEM PLATIŤ ZA PRACOVNÉ ZOŠITY?
Spôsob platby si môžete zvoliť pri realizovaní objednávky. Úhrada prebieha dvoma spôsobmi:
1. formou dobierky – platiť budete v hotovosti pri doručení balíka kuriérom;
2. prevodom na náš účet (dôležitý je variabilný symbol, ktorý Vám zašleme v potvrdzujúcom maili).
Ak peniaze pri forme platby prevodom nebudú pripísané na náš účet do 14 kalendárnych dní, bude sa Vaša objednávka považovať za zrušenú. Originál faktúry vám zašleme spolu s objednanými pracovnými zošitmi.

AKÝM SPÔSOBOM DISTRIBUUJETE PRACOVNÉ ZOŠITY?
Pracovné zošity distribuujeme predovšetkým kuriérskou spoločnosťou. Kuriér Vás bude kontaktovať niekoľko hodín vopred v deň dodania zásielky a dohodne si s Vami čas dodania. Aj kvôli tejto koordinácii je potrebné uvádzať telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá balík prevezme.

PRIPOČÍTAVA SA K CENE PRACOVNÝCH ZOŠITOV AJ POŠTOVNÉ A BALNÉ?
Pri objednávkach, ktorých celková suma presiahne 40,00 € hradí poštovné a balné naše vydavateľstvo. Pri objednávkach, ktorých celková suma je 40,00 € a menej, sa poštovné vo výške 3,99 € fakturuje objednávateľovi.

DOSTANÚ UČITELIA/KATECHÉTI PRACOVNÉ ZOŠITY ZADARMO?
Samozrejme, sme si vedomí, že učitelia potrebujú mať takisto materiály, s ktorými budú pracovať. Preto ku každej objednávke umožňujeme objednávať komplet pracovných zošitov (1. – 9. ročník) zadarmo na 100 kusov objednaných pracovných zošitov. Predpokladom dodania kompletov zadarmo je označenie záujmu o poslanie, ktorý po splnení podmienky vygeneruje systém. Ak záujem o komplet neoznačíte a budete požadovať dodatočné zaslanie, vyhradzujeme si právo vyfakturovať Vám 5 eur ako manipulačný poplatok.

AKO UPLATNIŤ PRÍPADNÚ REKLAMÁCIU?
Reklamáciu nám stačí odoslať mailom na adresu info@pracovnyzosit.sk, pričom vybavovanie reklamácie urýchlite, ak do predmetu bez diakritiky a malými písmenami uvediete „reklamacia“ a variabilný symbol, teda číslo objednávky, napr. „reklamacia 2022×xxx“. Ďalej na vybavenie reklamácie platia právne predpisy platné v SR.

GARANTI PRACOVNÝCH ZOŠITOV NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

KOMISIA PRE KATECHIZÁCIU A ŠKOLSTVO PRI KONFERENCII BISKUPOV SLOVENSKA navrhuje, posudzuje, schvaľuje, osnovy, učebnice, metodické materiály a iné potrebné dokumenty.

KATOLÍCKE PEDAGOGICKÉ A KATECHETICKÉ CENTRUM, N. O. založila Konferencia biskupov Slovenska dňa 14. marca 2005 na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní.

VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO bolo založené v roku 1994 katolíckou rehoľou Saleziáni dona Bosca na Slovensku na základoch Saleziánskeho katechetického strediska, ktoré sa formovalo v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.